MVO

Wij ondernemen met visie en verantwoordelijkheid. De gezondheid, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel en de gevolgen van haar activiteiten op het milieu spelen een voorname rol in onze bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor de werkzaamheden die wij uitvoeren voor onze opdrachtgevers. De effecten op de openbare ruimte willen wij zoveel mogelijk beperken. Onze managementsystemen spelen hierin een leidende rol.

People

A-Garden hanteert gelijkheid in mogelijkheden en behandeling voor alle werknemers. Wij zien erop toe dat alle processen verlopen onder omstandigheden waarin voldoende en adequaat rekening wordt gehouden met de gezondheid en veiligheid van de betrokkenen. A-Garden biedt haar medewerkers de gelegenheid zich via opleidingen verder te ontwikkelen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt.
Om de kwaliteit en veiligheid van onze werkzaamheden te waarborgen hanteren wij het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en het VGM-beheerssysteem VCA**.

Planet

Op tal van onderdelen binnen haar bedrijfsvoering is A-Garden actief in het verantwoord omgaan met het milieu. Hierbij wordt o.a. gelet op het energieverbruik en het scheiden van afvalstromen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt meer en meer in overleg getreden met de opdrachtgever, om te komen tot een zo efficiënt en milieuverantwoorde werkwijze. Een voorbeeld daarvan is het initiatief om groene afvalstromen niet meer als kleine deelvrachten dagelijks af te voeren maar te verzamelen en te scheiden in een depot en vandaar uit , af te voeren. Het aantal vervoersbewegingen en brandstofverbruik zijn daarmee afgenomen.
Om duurzaamheid binnen onze organisatie te waarborgen hanteren we hiervoor het managementsysteem CO2-bewust handelen.

Profit

A-Garden hanteert een bedrijfsvoering die de continuïteit van het bedrijf waarborgt. Zaken als werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid, evenals de economische effecten van de diensten en producten, acht A-Garden van groot belang.