De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. A-Garden B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van (het gebruik van) de informatie op deze website.

De verbinding voor het versturen van e-mails of formulieren naar A-Garden B.V. is niet beveiligd en geschiedt op eigen risico. Informatie die per mail of via een formulier naar A-Garden B.V. wordt gestuurd wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. A-Garden B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebreken in de beveiliging van deze website of de daarop genoemde mailadressen.

A-Garden B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar verwezen wordt.